Dokumenty

Výzva k převzetí listinných dluhopisů IV. 2012

Společnost Euro Queen a.s., IČO: 27625231, sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11296 (dále jen „Emitent“),

která je po zániku původního emitenta společnosti SOLANERA s.r.o., IČO: 29139902 (dále jen „Původní emitent“), v důsledku vnitrostátní fúze sloučením Původního emitenta a společnosti REGANTO, a.s., IČO: 24210765, jakožto zanikajících společností, do společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, a po následném převodu části závodu ze společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, jako převodce na Emitenta jako nabyvatele, zahrnující práva a povinnosti emitenta ze všech níže uvedených Dluhopisů, na základě smlouvy o koupi (části) závodu ze dne 27.2.2018 s účinností ke dni 1.3.2018, emitentem níže specifikovaných dluhopisů,

Výzva k převzetí listinných dluhopisů KDE STAŽENÍ ZDE
Výzva k převzetí listinných dluhopisů III. 2012

Společnost Euro Queen a.s., IČO: 27625231, sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11296 (dále jen „Emitent“),

která je po zániku původního emitenta společnosti MUNDIAL s.r.o., IČO: 29141893 (dále jen „Původní emitent“), v důsledku vnitrostátní fúze sloučením Původního emitenta a společnosti BRUNICO s.r.o., IČO: 29141206, jakožto zanikajících společností, do nástupnické společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, a po následném převodu části závodu ze společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, jako převodce na Emitenta jako nabyvatele, zahrnující práva a povinnosti emitenta ze všech níže uvedených Dluhopisů, na základě smlouvy o koupi (části) závodu ze dne 27.2.2018 s účinností ke dni 1.3.2018, emitentem níže specifikovaných dluhopisů,

Výzva k převzetí listinných dluhopisů KDE STAŽENÍ ZDE
Výzva k převzetí listinných dluhopisů II. 2012

Společnost Euro Queen a.s., IČO: 27625231, sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11296 (dále jen „Emitent“),

která je po zániku původního emitenta společnosti BRUNICO s.r.o., IČO: 29141206 (dále jen „Původní emitent“), v důsledku vnitrostátní fúze sloučením Původního emitenta a společnosti MUNDIAL s.r.o., IČO: 29141893, jakožto zanikajících společností, do nástupnické společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, a po následném převodu části závodu ze společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, jako převodce na Emitenta jako nabyvatele, zahrnující práva a povinnosti emitenta ze všech níže uvedených Dluhopisů, na základě smlouvy o koupi (části) závodu ze dne 27.2.2018 s účinností ke dni 1.3.2018, emitentem níže specifikovaných dluhopisů,

Výzva k převzetí listinných dluhopisů KDE STAŽENÍ ZDE
Výzva k převzetí listinných dluhopisů I. 2012

Společnost Euro Queen a.s., IČO: 27625231, sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11296 (dále jen „Emitent“),

která je po zániku původního emitenta společnosti REGANTO, a.s., IČO: 24210765 (dále jen „Původní emitent“), v důsledku vnitrostátní fúze sloučením Původního emitenta a společnosti SOLANERA s.r.o., IČO: 29139902, jakožto zanikajících společností, do společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, a po následném převodu části závodu ze společnosti Play games a.s., IČO: 24773255, jako převodce na Emitenta jako nabyvatele, zahrnující práva a povinnosti emitenta ze všech níže uvedených Dluhopisů, na základě smlouvy o koupi (části) závodu ze dne 27.2.2018 s účinností ke dni 1.3.2018, emitentem níže specifikovaných dluhopisů,

Výzva k převzetí listinných dluhopisů KDE STAŽENÍ ZDE
Emistní podmínky

K 30.listopadu 2012 společnost vydává běžné dluhopisy, které mají podobu listinných cenných papírů. Ze zákona jsou dluhopisy na řad a jmenovitá hodnota každého z nich jakožto dlužná částka je 1,-Kč. Celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů 100.000.000 Kč. Centrální depozitář cenných papírů přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003503062. Jednotlivé Dluhopisy budou označeny čísly 1 až 100.000.000.

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů Play games I. KDE STAŽENÍ ZDE

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů Play games II. KDE STAŽENÍ ZDE

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů Play games III. KDE STAŽENÍ ZDE

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů Play games IV. KDE STAŽENÍ ZDE

Rozhodnutí o změně emisních podmínek PG I KDE STAŽENÍ ZDE

Rozhodnutí o změně emisních podmínek PG II KDE STAŽENÍ ZDE

Rozhodnutí o změně emisních podmínek PG III KDE STAŽENÍ ZDE

Rozhodnutí o změně emisních podmínek PG IV KDE STAŽENÍ ZDE